Güneş Enerji Santral Çeşitleri Nelerdir?

Güneş Enerji Santral Çeşitleri Nelerdir?

0608

Güneş Enerji Santral Çeşitleri Nelerdir?

Güneş Enerji santralleri temel olarak termal sistem ve fotovoltaik sistem şeklinde 2 çeşittir. Bu iki sistemde birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. Fotovoltaik sistemde, güneşten gelmiş olan radyasyon, paneller yoluyla elektrik enerjisine çevrilir. Bundan elde edilen DC elektrik cihazlar yardımıyla şebeke frekansına uygun olan AC elektriğe çevrilir ve kullanıma uygun hale getirilmiş olur. Termal sistemlerde ise farklı bir yöntem vardır. Özel aynalar yoluyla güneş ışınları belirli bir noktaya ilerlemekte olup bu noktalarda bulunana su ya da yağ ısıtılmakta, bu ısıtılan sıvıyla termik sistemlerdeki gibi buhar basıncı yoluyla mekanik enerji, kinetik enerjiye dönüşmektedir.